Tereny zielone - jesień...

Koszenie ostatniego pokosu trawy i wygrabienie
Grabienie i wywożenie liści
Przygotowanie sprzętu, materiałów sypkich do okresu zimowego
Sprzątanie terenów zewnętrznych