Tereny zielone - lato...

Koszenie i grabienie trawników
Podlewanie
Utrzymanie zieleni w ciągłym ładzie i porządku
Zamiatanie i utrzymanie terenów zewnętrznych w czystości